O MNIE

KIM JESTEM

Jestem radcą prawnym. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, dlatego swoją ofertę kieruje do małych i średnich przedsiębiorców. Władam biegle językiem angielskim oraz litewskim. Doświadczenie niezbędne do wykonywania zawodu zdobyłem podczas kilkuletniej współpracy z kancelarią radców prawnych, gdzie zajmowałem się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, a także jako samodzielny prawnik w Revisio sp. z o. o. Wykształcenie w zakresie prawa uzyskałem na Uniwerstytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie w Sztokholmie, gdzie ukończyłem roczne studia z zakresu Prawa Europejskiego.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Doradzam przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów, które napotykają w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagam negocjować umowy handlowe, udzielam porad w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, windykuję niezapłacone należności, prowadzę spory sądowe, a także sugeruję, w jaki sposób można zoptymalizować prowadzoną działalność pod względem odpowiedzialności. Klientom, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradzam jak zrobić to krok po kroku oraz pomagam w wyborze odpowiedniej formy działalności.

JAK DZIAŁAM

Kieruję się przede wszystkim pragmatyzmem i nastawieniem na osiągnięcie celu. Uważam, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga współpracy z prawnikiem nie tylko po to, żeby rozwiązywać problemy, ale przede wszystkim, żeby zapobiegać ich powstaniu. Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest uzyskanie odpowiedniej pomocy we właściwym czasie. Z tego względu staram się być dostępny wtedy, kiedy jestem potrzebny. W miarę współpracy staram się także poznać specyfikę biznesu i cele klienta, żeby moje porady i opinie uwzględniały całościowy interes prowadzonej działalności, a nie tylko korzystne rozwiązanie pojedynczej sprawy.

OFERTA

ZAKŁADANIE I ORGANIZOWANIE SPÓŁEK

...

Jeżeli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale nie wiesz jaka forma będzie dla Ciebie odpowiednia i potrzebujesz, aby ktoś poprowadził Ciebie krok po kroku przez wszystkie wymogi formalne, możesz skorzystać z poniższej oferty.

Oferta w zakresie zakładania i organizowania spółek obejmuje:

 • analizę rodzaju i zakresu planowanej działalności,
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności,
 • przygotowanie projektu umowy spółki,
 • przygotowanie formularzy zgłoszeniowych do KRS, urzędu skarbowego oraz GUS,
 • przygotowanie dokumentów wewnętrznych spółki – uchwał, regulaminów itp.,
 • pomoc w zorganizowaniu bezpiecznej oraz korzystnej pod względem podatkowym struktury działalności.

Bieżące doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej

...

Prowadzenie działalności gospodarczej stwarza duże możliwości, ale wiąże się z obowiązkiem spełnienia wielu wymogów formalnych, a także z ryzykiem niepowodzenia. Ryzyka tego nie można wykluczyć, można jednak zminimalizować jego ewentualne skutki dla przedsiębiorcy.

Oferta w zakresie bieżącego doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie projektów i negocjowanie umów handlowych,
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych,
 • sporządzanie wewnętrznych dokumentów spółki, w tym dokumentów na zgromadzenia wspólników,
 • doradztwo w zakresie zmian w strukturze wspólników spółki,
 • doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości,
 • reprezentowanie klienta przed organami administracji, w tym przed ZUS oraz Państwową Inspekcją Pracy,
 • windykację należności.

PROWADZENIE SPORÓW SĄDOWYCH

...

Spór sądowy porównać można do gry, w której żeby wygrać nie zawsze wystarczy mieć rację. Konieczna jest znajomość zasad, umiejętność udowodnienia swoich racji, a także doświadczenie. W braku którejkolwiek z tych cech możesz skorzystać z poniższej oferty.

Oferta w zakresie prowadzenia sporów sądowych obejmuje:

 • analizę stanu prawnego sprawy,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sporu,
 • oszacowanie kosztu prowadzenia sporu,
 • sporządzenie propozycji zawarcia ugody,
 • sporządzanie i złożenie pozwu oraz środków zaskarżenia od orzeczeń sądu,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

...

Niezapłacone należności to problem, z którym styka się każdy przedsiębiorca. Niekiedy wystarczy wezwanie do zapłaty, natomiast jeżeli nie przyniosło ono rezultatu, być może przyszedł czas na skierowanie sprawy do sądu. Postępowanie sądowe jest z reguły czasochłonne, ale nie

ma innego legalnego sposobu na odzyskanie długu, jeżeli dłużnik nie zamierza zapłacić dobrowolnie.

Oferta w zakresie windykacji należności obejmuje:

 • sporządzenie wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie pozwu o zapłatę we właściwym postępowaniu,
 • złożenie pozwu i reprezentowanie klienta przed sądem,
 • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i reprezentowanie klienta przed komornikiem sądowym.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zdobyłem podczas kilkuletniej współpracy z poznańską kancelarią radców prawnych, a także jako samodzielny prawnik w Revisio sp. z o. o. Dotychczas doradzałem klientom przede wszystkim w sprawach:

 • zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych,
 • optymalizowania struktury prowadzonej działalności,
 • negocjowania umów handlowych,
 • opodatkowania działalności gospodarczej,
 • zatrudniania i rozwiązywania umów z pracownikami,
 • prowadzenia sporów sądowych,
 • prowadzenia postępowań podatkowych,
 • przejmowania podmiotów gospodarczych.

Wśród klientów, z którymi współpracowałem były podmioty zajmujące się m.in. handlem, farmacją, poligrafią, hutnictwem szkła, rekreacją, realizacją projektów gaficznych oraz inwestowaniem w nieruchomości.

KONTAKT

Kamil Dybiec Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Poznańska 62 lok. 23, 60-853 Poznań

+48 721 418 834

kamil@dybiec.com.pl